Trötta eller svullna ben? Smärta i samband med inflammation och blodpropp i venvägg? Synliga ytliga vener?

Under livets gång kommer tecken på förändring i de ytliga vener att ske hos nästan alla vuxna. Tromboflebit är den vanligaste formen av venös sjukdom och kan förekomma i åderbråck så väl som icke-åderbråck.

Tunga, trötta, svullna ben och synliga blodkärl under huden är symtom på ytlig tromboflebit. Dessa är bara de fysiska symtomen på tillståndet, men det kan även ha en social och psykologisk inverkan för dem som drabbas, till exempel att inte känna sig trygga att visa sin kropp på grund av utseendet på de drabbade områdena.

Ytliga tromboflebit handlar om dina vener

Vener är blodkärl som transporterar ditt blod till ditt hjärta och förlitar sig på ventilerna så att blodet bara kan strömma i en riktning. Över 60% av blodvolymen finns i venerna. Ytlig tromboflebit är en inflammation i ytliga vener, blodkroppar bildar en koagel som delvis stänger venens lumen.

  • Det drabbade området blir rött, känns varmt och smärtsamt.
  • Hårda, smärtsamma klumpar under huden kan uppstå
  • Tromboflebit kan förekomma i blodkärl med åderbrock såväl som i blodkärl utan. Det är vanligtast i blodkärl med åderbråck.

Åderbråck

Åderbråck är ytliga vener som har blivit förstorade och vridna. Vanligtvis förekommer de i form av spindelvener som tydligt synliga blodkärl under huden på benen. Medan spindelvener utgör ett rent kosmetiskt problem kan åderbråck negativt påverka livskvaliteten på grund av deras fysiska, sociala och psykologiska effekter. Åderbråck kan vara en riskfaktor för att utveckla ytlig tromboflebit, vilket i sin tur är en riskfaktor för att utveckla kronisk venös insufficiens.

Kan ytlig tromboflebit leda till ett mer allvarligt tillstånd?

Ytlig tromboflebit är inte ett hotande tillstånd i sig själv. Men när det inte tas hand om kan det möjligen leda till kronisk venös insufficiens eller till och med djup ventrombos. Djup venetrombos kan skada de drabbade djupa venerna vilket hindrar transporten av blodet tillbaka till hjärtat och till och med leda till kronisk smärta. För att inte tala om de mycket obehagliga och livskvalitetsminskande symtom som smärtsamma klumpar, rodnad och klåda i huden, svullnad och trötthet i benen. Om du upplever dessa symtom rekommenderar vi att du konsulterar din läkare.

Möjliga riskfaktorer för ytlig tromboflebit

Om du upplevt dessa symtom har du förmodligen undrat och sökt överallt efter svaren på vad som kan ha orsakat dem. Det finns flera riskfaktorer som kan avgöra om någon kan utveckla ytlig tromboflebit eller inte. Vi rekommenderar starkt att du ber din läkare eller apotekspersonal om en tidig diagnos och behandling.

Riskfaktorer

Rökning

Övervikt

Graviditet

Sitta ner eller stå upp under en lång tid

Ålder

Andra riskfaktorer är

  • Tidigare blodpropp eller någon annan defekt i venen
  • Intravenös droppbehandling

Blåmärken och hematom: påskyndar upplösning och tillbakagång

Ett annat tillstånd relaterat till cirkulationen är förekomsten av blåmärken och hematom. Svaga vener kan medföra blåmärken tidigare och lättare. Vid skada är det sannolikt att åderbråck kan orsaka blåmärken eller till och med blödning. Men blåmärken och hematom är inte uteslutande avsedda för personer med försvagade vener. Det finns många orsaker till trubbigt trauma såsom blåmärken eller kontusioner: en olycka i hemmet, att du ramlar eller en idrottsskada.

En fjärdedel av alla olyckor världen över är idrottsolyckor

De vanligaste orsakerna till blåmärken och skador är olyckor i hemmet och idrottsolyckor. Blåmärken orsakar missfärgning av huden och är ofta smärtsamma och svullna. Även om vår kropp har ett väl fungerande läkningssystem, kan den självläkande förmågorna också stödjas av extern medicinsk behandling.