Vad är Hirudoid® och vad används det till?

Hirudoid® är et läkemedel som är indicerad för användning på huden, för att påskynda upplösning och tillbakagång av tromboflebiter (inflammation och blodpropp i venvägg). Det är också indicerat för att påskynda upplösning och tillbakagång av hematom (blåmärken).

Vad är läkemedelsformen av Hirudoid®?

Hirudoid® finns som en kräm för utvärtes användning på huden:

  • Hirudoid® kräm 3 mg/g

Vad är den aktiva substansen i Hirudoid®?

Den aktiva substansen i Hirudoid® är glukosaminoglykanpolysulfat 3 mg per gram.

Hur fungerar Hirudoid®?

Hirudoid® påskyndar upplösning och tillbakagång av blåmärken och ytlig tromboflebiter genom att förhindra att blodet stelnar. Känslan av spänning och smärta i samband med det inflammatoriska tillståndet kommer att försvinna när venen regenereras.

Hur används Hirudoid®?

Använd alltid Hirudoid® exakt enligt beskrivning i bipacksedeln eller enligt anvisningar från din läkare. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hirudoid® är endast för utvärtes bruk. Mängden kräm måste anpassas till varje specifika skada. Applicera krämen på det berörda området 2-3 gånger dagligen.

Vid smärtsamma tillstånd kan Hirudoid® i stället för att masseras in, appliceras med kompress som bestrukits med kräm. OBS! Bör ej användas på öppna sår, på skadad hud eller i ögonen.

Applicera inte om det finns infekterade hudskador i det drabbade området av huden. Hirudoid® ska inte komma i kontakt med ögon, slemhinnor och öppna sår.

Använd inte Hirudoid® efter utgångsdatumet som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad eller 12 månader efter första öppnandet.

Finns det en maximal tid som jag kan använda Hirudoid®?

Nej, det finns ingen gräns för hur länge du kan fortsätta använda Hirudoid®. Du bör dock se en läkare om symtomen kvarstår eller förvärras, sök medicinskt råd. Överskrid inte den angivna dosen.

Kan Hirudoid® användas för att ta bort blåmärken?

Ja, Hirudoid® kan användas på små blåmärken orsakade av trauma eller lätta blåmärken. Krämen tränger in i huden, främjar vävnadsregenerering och minskning av svullnad och inflammation. Det är på dessa sätt som Hirudoid® påskyndar upplösning av blåmärken. Användningen är inte en ersättning för medicinsk rådgivning om det finns svår smärta eller misstänkt skada på djupa vävnader.

Kan Hirudoid® användas för att ta bort mörka ringar?

Inga kliniska studier har utförts i detta avseende, så produkten är inte lämplig för denna specifika situation. Dessutom rekommenderas inte användning nära slemhinnor.

Kan Hirudoid® användas på barn?

Bör inte användas på barn under 15 år utan rekommendation från läkare.

Kan Hirudoid® användas hos spädbarn?

Bör inte användas på barn under 15 år utan rekommendation från läkare.

Kan Hirudoid® användas under graviditet?

Ja, Hirodoid kan användas under graviditet och vid amning.

Kan Hirudoid® användas för att avlägsna hemorrojder?

Nej, användning av Hirudoid® på slemhinnor rekommenderas inte.

Kan Hirudoid® användas för att behandla blåmärken vid ögat (blåtira)?

Hirudoid® bör ej användas i ögonen och på slemhinnor.

Kan Hirudoid® användas för att ta bort hudbristningar?

Inga kliniska studier har utförts i detta avseende, så produkten är inte lämplig för denna specifika situation.

Kan Hirudoid® användas för att lindra smärta och kramper i benen?

Inga kliniska studier har utförts i detta avseende, så produkten är inte lämplig för denna specifika situation.

Kan Hirudoid® användas på öppna sår?

Nej, Hirudoid® ska inte appliceras i öppna sår eller i infekterade hudskador i det drabbade området av huden. Hirudoid® ska inte komma i kontakt med ögon och slemhinnor.

Kan Hirudoid® användas tillsammans med andra läkemedel?

Ja, det finns inga kända kontraindikationer för användning av Hirudoid®.

Har Hirudoid® några kontraindikationer?

Det finns inga kända kontraindikationer för användning av Hirudoid®. Använd dock inte Hirudoid® om du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i Hirudoid®.

Har Hirudoid® biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Hirudoid® orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. I sällsynta fall kan hudutslag på grund av överkänslighet mot i krämen ingående ämnen förekomma. Tala med din läkare eller apotekspersonal om någon av biverkningarna blir allvarliga eller om detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se bipacksedeln för mer information om biverkningar. Du kan också rapportera biverkningar direkt till: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Var kan jag köpa Hirudoid®?

Du kan köpa Hirudoid® på ditt lokala apotek eller onlineapotek. Detta läkemedel kan köpas utan recept. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för ytterligare information eller råd.

Hur ska Hirudoid® förvaras?

Det finns inga specifika instruktioner för förvaring av denna produkt.